Rendezvények, ahová elvittük az ökocímkét II. - A környezettechnológia jelene és jövője konferencia

2022. február 16., szerda – 20:09

Az Európai Ifjúsági Központban az Agrárminisztérium, az  Imsys és egyéb érdeklődő cégek és a klíma – és környezetvédelemben érdekelt társadalmi szervezetek részvételével 2021. novemberében megrendezett  Környezettechnológia jelene és jövője konferencia célja azoknak a jó gyakorlatoknak és technológiáknak a népszerűsítése volt, melyek alkalmazásával a környezetre jelentős hatást kifejtő vállalatok elősegíthetik az egészséges környezethez való alapvető jog minél szélesebb körben való érvényesítését, valamint az Európai Zöld Megállapodásban rögzített fenntarthatósági célok elérését.

"Az ökocímkés minősítés megszerzése a cégek számára több előnnyel jár..."

Az Ökocímke kerekasztal beszélgetést Barta Géza Róbert tanúsítási igazgató moderálta. Itt Izabela Ratman-Klosinska, a LIFEproETV projekt vezetője tartott előadást az ökocímke mérhető sikereiről, valamint az Eu- ökocímke program idegenforgalom és elektronikus kereskedelem területén kötött partnerségi megállapodásairól. A projektvezető asszony ezt követően bejelentette a pénzügyi kiskereskedelmi termékekre vonatkozó minősítési követelmények közelgő megjelenését, ismertette a minősített termékek és szolgáltatások számának válságállóságát igazoló statisztikai adatokat, valamint a COVID-19 járvány és a Brexit Eu-s ökocímkére gyakorolt hatásait. Rámutatott, hogy az ökocímkés minősítés megszerzése a cégek számára több előnnyel is jár, hiszen egyrészt elősegíti a vállalati kultúra megfelelő irányba terelését, másrészt megteremti a rendszeres audit lehetőségét, és nem utolsósorban hozzájárul a cégről alkotott általános jó vélemény kialakulásához.

Izabela-Rathman Klosinska előadásával összhangban Gulyás Emese, a Tudatos Vásárlók Egyesületének elnöke olyan kutatási és mérési eredményeket mutatott be, amelyek rávilágítanak az ökocímkés termékek piaci növekedésének lehetőségeire és e növekedés kiküszöbölendő gátló
tényezőire. Áttekintette az ökotermékekkel kapcsolatos leggyakoribb fogyasztói tévhiteket, a Tudatos Vásárlók ezek eloszlatására tett erőfeszítéseit az elmúlt évekből, valamint a minősített ökocímkés, illetve öko-nak látszó termékek legfrissebb piaci tendenciáit.

A konferencián egymással megosztott tapasztalatok sokatb segíthetnek a továbbiakban mindannyiunknak az ökocímke és a környezettudatos gondolkodás eszméjének népszerűsítésében.