Elhunyt Dr. Fekete Jenő, a környezetvédelmi stratégiai gondolkodás innovatív fejlesztője

2022. április 11., hétfő – 16:41

Életének 79. esztendejében befejezte földi pályafutását Dr. Fekete Jenő, a Környezetbarát Termék Értékelő és Minősítő Bizottság alapító tagja. Szakmai kérdésekben sosem volt képes a megalkuvásra, és minden munkaterületén következetesen képviselte az általa elvárt etikai normákat.

Pályáját 1966-ban a Vízügyi Tervező vállalatnál kezdte, majd az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságnál folytatta főosztályvezetőként.  Utóbbi állomáshelyén távérzékeléssel, közlekedéssel, vízgazdálkodással és környzetvédelemmel összefüggő K+F feladatok irányítását látta el. A környezetvédelem és a környezetvédelmi innováció mindig is a szívügye volt, nem véletlen, hogy a közreműködésével készült el a környezetvédelmi kutatások és az ezekkel összefüggő műszaki fejlesztések programja, melynek végrehajtásában a pályázatok rendszerbe illesztésével és a főbb prioritások meghatározásával vett részt. A környezettudatos gondolkodás minél szélesebb körű érvényesítése miatt  fontosnak tartotta a stratégiai tervezés széles körű alkalmazását, és előkészítette annak egyetemi szinten való oktatását. 1996-tól a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen környezetstratégiára és a környezeti hatásvizsgálatok felülvizsgálatának módszereire oktatta a leendő környezetvédelmi szakmérnököket.

A kétezres évek elejétől a Magyar Mérnöki Kamara főtitkáraként is tevékenykedett, ráadásul részt vett a Kamara Környezetvédelmi – és Vízgazdálkodási Tagozatának munkálataiban, és ő szervezte egyebek mellett az Egyetemek és Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak országos tanácskozását. A BEAC, majd a MAFC tájfutó edzőjeként  a fiatal sportolókat is oktatta és támogatta, és a Budapesti Tájfutók Szövetségének elnökeként különböző díjakat hozott létre a jó tanulóknak és kiváló sportolóknak. Oktatói tevékenységét és élete minden pillanatát a jövőért érzett felelősségtudat hatotta át, és ezt bizottsági munkájából is érezhettük.

Fekete Jenőt a Környezetbarát Értékelő és Minősítő Bizottságba az Országos Fejlesztési Bizottság Környezetvédelmi Főosztálya delegálta 1993-ban, ahogy arról e vele készült, az Ökocímke Hírmagazinban megjelent interjúban részletesen beszámol.