Főoldal Bejelentkezés Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Impresszum

 

A weboldal szakmai anyagai, illetve a képgalériában található képek szerzői jogvédelem alatt állnak.
 

Copyright © 2014 - Minden jog fenntartva!
2014 © Copyright - All Rights Reserved!


 

Főszerkesztő:
 

 

 

Gajdos Erzsébet intézményi kommunikátor

 

 

A http://www.okocimke.hu honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja Önt, hogy a www.okocimke.hu honlap látogatása egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

Az információink igénybevételekor Ön aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi (1992. évi LXIII. Tv.) és egyéb vonatkozó szabályozásnak.

A Társaság kijelenti, hogy:

  • a honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli;
  • az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak;
  • a személyes adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe.

A Társaság törekszik a honlapon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.

A Társaság nem garantálja a www.okocimke.hu honlapon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Társaság által működtetett honlap számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Az ezen linkeken keresztül elérhető honlapok adattartalmáért a www.okocimke.hu honlap üzemeltetője nem szavatol, illetve az így elért honlapok tartalmának felhasználók általi böngészésével, felhasználásával összefüggésben illetékessége, felelőssége sem közvetett, sem közvetlen módon nem áll fenn.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül módosítsa vagy átdolgozza, bármely szolgáltatását korlátozza vagy megszüntesse, felfüggessze.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 
Energia Klub Zöldövezet TársulásKlímabarát Otthon