Főoldal Bejelentkezés Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Közlemények

EU ökocímkét nyert a Zöldlomb Öko Kft. terméke

A Zöldlomb Öko Kft. 2014. december 11-én nyújtotta be pályázatát a „Zöldlomb ÖKO Általános pH semleges tisztítószer” terméke „EU Ecolabel” minősítésére és a logó használati jogának elnyerésére. A sikeres pályázat regisztrációs száma HU/020/013, a védjegyhasználati szerződés 2015. június 28-ig a feltételrendszer lejáratának dátumáig érvényes.

A pályázat értékelésére az EU Bizottságának 2011/383/EU számú az általános és szaniter tisztítószerekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló határozatában foglaltak alapján került sor.

A benyújtásra dokumentumok alapján elkészült szakértői vélemény megállapította, hogy a tisztítószer megfelel az uniós feltételrendszer kritériumainak.

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 2015. február 26-án írta alá a pályázat elfogadásáról szóló dokumentumot, amelynek aláírási dátuma a Zöldlomb Öko Kft. ökocímke használati szerződésének kezdeti időpontja is egyben.

A sikeres pályázat regisztrációs száma HU/020/013, a védjegyhasználati szerződés 2016. december 31-ig a feltételrendszer lejáratának dátumáig érvényes.
 
***

Megszűnt a védjegyhasználati szerződése a felszámolt BarKerGép Kft-nek

A BarKerGép Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot felszámoló NASZÁLYHOLDING Kft. január 7-én levélben értesítette cégünk jogi képviselőjét, arról, hogy a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. és a BarKerGép kft. között 2012. augusztus 21. napján létrejött, uniós ökocímke használatának feltételeire vonatkozó szerződést az eljáró felszámoló a Cstv.47. § (1) bekezdése alapján azonnali hatállyal felmondja.
 
***

Az Elanders Hungary Kft. elnyerte a nyomtatott papír termékek EU ökocímkéjét

Az Elanders Hungary Kft. 2014. 09. 17-én nyújtotta be pályázatát az uniós ökocímke használati jogának elnyerése érdekében. A minősítés alapját képező feltételrendszer a nyomtatott papír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló 2012/481/EU bizottsági határozat.

A Társaság a szakértői értékelés során megállapította, hogy a vonatkozó magazinborító termékek megfelelnek a fenti feltételrendszer kritériumainak, ezért 2014. október 14-én továbbította minisztériumi jóváhagyásra.

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 2014. november 18-án írta alá a pályázat elfogadásáról szóló dokumentumot. Az Elanders Hungary Kft. védjegyhasználati szerződése a HU/028/002 regisztrációs számot kapta, amely 2015. augusztus 16-ig a feltételrendszer lejáratának dátumáig érvényes.
 
***

Nemzeti ökocímkét nyert a MOL Nyrt. terméke

A kémiailag stabilizált gumibitumen termékre vonatkozó feltételrendszert az ÉMB 2012. december 6-i ülésén fogadta el. A termékcsoport nemzeti rendszerbe való bevonását a MOL Nyrt. javasolta 2012. februárban, majd a feltételrendszer hatályba lépését követően 2013. június 26-án módosító javaslatot nyújtott be. A feltételrendszer módosításait 2013. szeptember 19-én fogadta el az ÉMB.

A MOL Nyrt. 2014. július 17-én nyújtotta be pályázatát a nemzeti „Környezetbarát Termék” védjegy elnyerésére kémiailag stabilizált gumibitumen termékre. A pályázati anyag szakértői értékelése megtörtént, amelyet Társaságunk szakértői egy 2014. 09. 26-án megtartott helyszíni ellenőrzéssel zártak. A szakértői értékelést 2014. szeptember 29-én továbbítottuk a Földművelésügyi Minisztériumnak jóváhagyás céljából.

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 2014. november 18-án írta alá a pályázat elfogadásáról szóló dokumentumot. A tanúsítványon a VSz. 1/2014 regisztrációs szám szerepel.
 
***

Új pályázati tájékoztatók

A környezetvédelemért felelős miniszter, Dr. Fazekas Sándor 2015. január 1-én új pályázati tájékoztatókat hagyott jóvá a nemzeti „Környezetbarát Termék” és az EU ökocímke termékminősítő rendszerekre vonatkozóan.

A tájékoztatók a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet alapján kerültek kidolgozásra, annak érdekében, hogy a rendeletben nem szabályozott kérdésekben, így az általános pályázati feltételek, a minősítési feltételek meghatározása, a termékek minősítésének, tanúsításának eljárási szabályai és a minősítő eljárás költségei vonatkozásában a kötelező működési feltételek meghatározásra kerüljenek.

Tájékoztatjuk jelenlegi és jövőbeli Védjegyhasználóinkat, hogy Társaságunk 2015. január 1-ét követően az új pályázati tájékoztatókban foglalt eljárásokat és díjtételeket alkalmazza.

A pályázati tájékoztatók elérhetőek az alábbi linkeken:
Környezetbarát Termék Pályázati Tájékoztató
EU Ecolabel Pályázati Tájékoztató
 
***

Új feltételrendszer KT-65. Irodai berendezések nyomtató funkcióval (nyomtatók, másolók, multifunkcionális eszközök)

A Környezetbarát Termék Értékelő és Minősítő Bizottság 2014. 03. 18-i ülésén megvitatta, és elfogadta a KT-36. Digitális másológépek feltételrendszer felülvizsgálatát. Az új feltételrendszer KT-65. Irodai berendezések nyomtató funkcióval (nyomtatók, másolók, multifunkcionális eszközök) címmel található meg honlapunkon. Míg a KT-36. Digitális másológépek feltételrendszer csak 2014. december 31-ig marad érvényben, az új KT-65. sorszámú feltételrendszer 2017. december 17-ig érvényes. 2015. január 1-től már csak a KT-65. lesz pályázható.
 
***

Felülvizsgált feltételrendszerek

Az ÉMB 2014. márciusi 18-i ülésén megvitatta és elfogadta a KT-12 Kőszerű építőanyagok és építőelemek (Általános feltételek), a KT-34 Tűzoltó anyagok es tűzoltókészülékek és a KT-52 Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei mészhomok tégla termékekhez követelményrendszereket a magyar nemzeti „Környezetbarát Termék” minősítő védjegy elnyeréséhez. Mindhárom feltételrendszer2015. március 19-ig érvényes.
 
***

EU ökocímkét nyertek a Bio3-Cleaner Company Kft. termékei

A Bio3-Cleaner Company Kft. (címe: 2310 Szigetszentmiklós, Dunaharaszti út 76-78.) 2014. november 8-án nyújtotta be a pályázatait az tisztítószer termékek Európai Unió ökocímkéjének elnyerésére. A minősítés a 66/2010/EK ökocímke rendelet, valamint általános tisztítószerek és a szaniterhelyiségek tisztításához használt tisztítószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló 2011/383/EU Bizottsági Határozat alapján történt. A pályázatok szakértői értékelése megtörtént, a termékek megfeleltek az uniós feltételrendszer követelményeinek. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2014. január 22-én írta alá a pályázat elfogadásáról szóló dokumentumot, amelynek aláírási dátuma a Bio3Cleaner Company Kft. ökocímke használati szerződésének kezdeti időpontja is egyben. Az ökocímkézett termékeket az alábbi regisztrációs számokon tartja nyilván Társaságunk:

HU/020/007 - Környezetkímélő tisztítószer koncentrátum, Általános tisztítószer, Faápolószer, Padlóápolószer;
HU/020/008 – Ablaktisztítószer
HU/020/009 - Szaniter tisztítószer, Konyhai tisztítószer, Konyhai zsíroldószer.

A védjegyhasználati szerződések az uniós feltételrendszer lejáratáig, azaz 2015. június 28-ig érvényesek.
 
***

Meghosszabbította védjegyhasználati szerződését a turai szelektív hulladékhasznosító

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. zöld növényi hulladékból nyert komposztja 2009-ben kapta meg az Európai Unió ökocímke védjegyét, amelynek használati jogával 2013. december 31-ig rendelkezett. A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. a cég védjegyhasználati szerződését a minősítési feltételek érvényességét meghosszabbító 2013/295/EU rendeletnek megfelelően 2014. december 31-ig meghosszabbította. A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. által gyártott „Szelektív Komposzt” védjegyhasználati szerződését a Társaság a HU/003/01 regisztrációs számon tartja nyilván
 
***

EU ökocímke minősítésű a szarvaskői Öko - Park Panzió-Kemping és Kalandpark

Az Öko-Park Hungary Kft. 2008. május 8-án nyerte el az európai uniós ökocímke használati jogát. Az Európai Bizottság 2013. június 17-i 2013/295/EU határozatban döntött az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról. Ennek értelmében a 2009/578/EK határozatban megállapított ökológiai kritériumok és kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényességének időtartamát 2015. november 30-ig hosszabbították meg. Az Öko-Park Hungary Kft. a HU/25/02 regisztrációs számú védjegyhasználati szerződésének meghosszabbítására irányuló szándékát jelezte a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. felé. A megállapodás alapján a cég 2015. november 30-ig hosszabbította meg védjegyhasználati szerződését a Társasággal.
 
***

Gumibitumennel készült környezetbarát burkolati réteg

A kémiailag stabilizált gumibitumen termékre vonatkozó feltételrendszert az ÉMB 2012. december 6-i ülésén fogadta el. A termékcsoport nemzeti rendszerbe való bevonását a MOL Nyrt. javasolta 2012. februárban, majd a feltételrendszer hatályba lépését követően 2013. június 26-án módosító javaslatot nyújtott be. Az ÉMB 2013. szeptember 19-i ülésén a bizottsági tagok a módosításokat elfogadták, a feltételrendszer KT 63 Gumibitumennel készült környezetbarát burkolati rétegcímmel található meg a "Környezetbarát Termék" aktuális feltételrendszerei menüpontban.
 
***

Cégnévváltozás

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-921027 cégjegyzékszámon bejegyzett Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetbarát Termék Megkülönböztető Tanúsító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest, Lipthay u 5. I. em. 11-12.) elnevezése a cég kérelme alapján 2013. január 29-től Környezetbarát Termék Megkülönböztető Tanúsító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezésre módosult.
 
***

A Zrínyi Nyomda Zrt. nyerte el elsőként hazánkban a nyomtatott papír termékek EU ökocímkéjét

A Zrínyi Nyomda Zrt. 2013. február 4-én nyújtotta be pályázatát a nyomtatott papír termékek Európai Unió ökocímkéjének elnyerésére. A minősítés a 66/2010/EK ökocímke rendelet, valamint a nyomtatott papír termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló 2012/481/EU Bizottsági Határozat alapján történt. A pályázat szakértői értékelése megtörtént, a termék megfelelt az uniós feltételrendszer kritériumainak. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2013. július 25-én írta alá a pályázat elfogadásáról szóló dokumentumot, amelynek aláírási dátuma a Zrínyi Nyomda Zrt. ökocímke használati szerződésének kezdeti időpontja is egyben. A sikeres pályázat regisztrációs száma HU/028/001, védjegyhasználati szerződés 2015. augusztus 16-ig érvényes, azaz a feltételrendszer lejáratának dátumáig.
 
***

Környezetbarát termék védjegyet nyert a Weishaupt újabb terméke

A Weishaupt Hőtechnikai Kft. (2051 Biatorbágy, Budai u. 6.) újabb pályázatot nyújtott be a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft-hez álló kondenzációs gázkazán termékeire a „Környezetbarát termék” védjegy elnyerése érdekében. A pályázat szakértői értékelése megtörtént, a termék megfelelt a védjegy feltételrendszer kritériumainak. A védjegyet a Weishaupt WT-GB 120-A, WTC-GB 170-A, WTC-GB 210-A, WTC-GB 250-A és WTC-GB 300-A típusú álló kondenzációs gázkazánok nyerték el. A termékek védjegyhasználatát Vsz. 1/2013 regisztrációs számon tartja nyilván Társaságunk; a védjegyhasználat jogosultsága 2013. május 28-tól 2017. március 28-ig érvényes.
 
***

Bővül az EU ökocímkét elnyert Samsung televíziókészülékek sora

A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft-hez 2013. március 18-án és április 10-én érkezett a Samsung Electronics Co. Ltd. legújabb pályázata. A pályázat szakértői elbírálása megtörtént, a modellek teljesítik a vonatkozó követelményeket, így Társaságunk 2013. május 16-án a pályázatot megküldte Vidékfejlesztési Minisztérium számára az ökocímke használati jogának odaítélésére. A minisztérium jóváhagyását követően a szerződés aláírására június 21-én került sor. A Samsung pályázata a 2013. október 31-ig már érvényben lévő, HU/022/03 regisztrációs számú szerződést bővíti 316 új készülékkel.
 
***

Meghosszabbította a „Környezetbarát Szolgáltatás” védjegyhasználati jogosultságát a Kristály-Mix Kft.

A cég az 5/2011 számú védjegyhasználati szerződése alapján 2012. december 31-ig volt jogosult a nemzeti „Környezetbarát Szolgáltatás” védjegy használatára. A megállapodás alapján a cég 2014. december 31-ig hosszabbította meg védjegyhasználati szerződését a Környezetbarát Termék Nonprofit Társasággal. A módosításra a védjegyhasználati jogosultságra vonatkozó „Rendszeres takarítási szolgáltatás mikroszálakból készült textíliák alkalmazásával” című feltételrendszer érvényességének meghosszabbítása miatt kerül sor.
 
***

Újabb EU ökocímke minősítést nyert a Rosmarin Kft. terméke

A Rosmarin Kft. (6636 Mártély, Rosmarin u 1.) pályázatot nyújtott be a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft-hez a BIONUR Univerzális tisztítószer termékére az Európai Unió ökocímke védjegyének elnyerése érdekében. A pályázat szakértői értékelése megtörtént, a termék megfelelt az uniós ökocímke feltételrendszer kritériumainak. A BIONUR Univerzális tisztítószer védjegyhasználatát HU/020/006 regisztrációs számon tartja nyilván Társaságunk. A védjegyhasználati jogosultság 2012. szeptember 26-tól 2015. július 28-ig érvényes.
 
***

EU ökocímke használati jogot szerzett a BARKERGÉP terméke

A BARKERGÉP Kft. által gyártott nyári szélvédőmosó, a GreenRide nevű ablaktisztítószer/szélvédőmosó termék 2012. 08. 21-től elnyerte az EU ökocímke védjegyet.
A HU/020/005 regisztrációs számon nyilvántartott védjegyhasználati szerződés 2015. 06. 28-ig érvényes.
 
***

Tovább bővült az EU ököcímkéjét elnyert Samsung televíziókészülékek sorozata

A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. az Európai Unió ökocímkéjével minősítette a Samsung Electronics Co. Ltd. 60 új televízió modelljét. Samsung Electronics Hungarian Co. Ltd. (416, Maetan 3-Dong, Yeontong-Gu, Suwon-si, Geonggi-Do 443-742 Korea) pályázatot nyújtott be 2012. február 24-én 60 új modelljének ökocímkézésére. A pályázat értékelése megtörtént, a Vidékfejlesztési Minisztérium jóváhagyását követően a szerződés aláírása június 19-én megtörtént. Az okleveleket a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 2012. július 24-én adta át a Samsung Electronics Hungarian Co Ltd-nek.

A SAMSUNG Electronics kiemelt figyelmet fordít arra, hogy olyan környezetbarát termékeket fejlesszen ki, amelyek teljes életciklusuk alatt a lehető legkisebb terhet jelentik a környezet számára, a nyersanyagok beszerzésétől kezdve a gyártáson és a szállításon át egészen a használatig, és a termék életciklusának végén az ártalmatlanításig. Az Európai Unió ökocímkéjét a feltételrendszerben az energiatakarékos, könnyen újrahasznosítható, és egy sor további környezetbarát tulajdonsággal rendelkező termékek kaphatják meg. A televíziókészülékek európai ökocímkéjét elnyert termékeknek többek között kicsi az energiafogyasztásuk a használat és a készenlét során, az egészségre és a környezetre káros anyagok felhasználása korlátozott, a készüléket nagyobb terméktartósságra, könnyű szétszerelhetőségre és újrahasznosíthatóságra tervezték.

A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. a cég alábbi termékeit minősítette az európai uniós környezeti címkével:
PS51E45/49* Series, PS60E53/55/57* Series, UE19ES40** Series, UE26EH40/45** Series, UE32EH40** Series, UE22ES50/54** Series, UE32EH50/52/53** Series, UE40EH50/52/53** Series, UE46EH50/52/53** Series, UE32ES55/57** Series, UE37ES55/57** Series, UE40ES55/57** Series, UE46ES55/57** Series, UE32ES61/63** Series, UE37ES61/63** Series, UE40ES61/63** Series, UE46ES61/63** Series, UE55ES61/63** Series, UE60ES61/63** Series, UE32ES65/67/68** Series, UE37ES67/68** Series, UE40ES65/67/68** Series, UE46ES65/67/68** Series, UE55ES65/67/68** Series, UE40ES70/80** Series, UE46ES70/80** Series, UE55ES70/80** Series
 
***

EU ökocímke használatot nyert a Rosmarin Kft. terméke

A Rosmarin Kft. (6636 Mártély, Rosmarin u 1.) pályázatot nyújtott be a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft-hez a BIONUR Scrub Stone elnevezésű általános tisztítószer termékére az Európai Unió ökocímke védjegyének elnyerése érdekében. A pályázat szakértői értékelése megtörtént, a termék megfelelt az uniós ökocímke feltételrendszer kritériumainak. A BIONUR Scub Stone nevű általános tisztítószer védjegyhasználatát a két fél által 2012. március 29-én aláírt szerződés értelmében HU/020/003 regisztrációs számon tartja nyilván Társaságunk. A védjegyhasználati jogosultság 2015. július 28-ig érvényes.

Gratulálunk a Rosmarin Kft-nek az EU ökocímke minősítés használatának elnyeréséhez!
 
***

Meghosszabbította védjegyhasználati jogosultságát a Kristály Mix. Kft.

Év végéig hosszabbította meg a Kristály Mix Kft. „Vegyszermentes napi takarítás mikroszálakból készült textíliákkal” minősítési feltételrendszer „Környezetbarát Szolgáltatás” védjegyhasználati jogosultságát a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.

A Kristály-Mix Kft. 1996-ban nyújtotta be „Környezetbarát Szolgáltatás” minősítésre az általa kidolgozott takarítási rendszert Társaságunk jogelődjéhez, a Környezetvédelmi Minisztérium Környezetbarát Termék Közhasznú Társasághoz. A Kristály Mix Kft. a „cleanature" komplex rendszerbe foglalt környezetkímélő napi takarítási program és szolgáltatással Magyarországon elsőként nyerte el az államilag elismert nemzeti „Környezetbarát Szolgáltatás” minősítést
 
***

Hazai Termékek nyerték el az EU ökocímke használatot

Újabb EU ökocímke elnyerés EU ökocímke használatot nyertek a BIO3 CLEANER GROUP Kft címe 1131 Budapest Jász utca 96 2 5 BIO3 CLEANER termékei 2011 július 12 én Kapcsolattartó Balázs Béla ügyvezető igazgató elérhetősége balazs bela bio3cleaner com Regisztrációs szám HU 020 002 A termékek márkaneve Bio3 Cleaner tisztítószer koncentrátum Bio3 Cleaner mosogatószer Bio3 Cleaner ablaktisztító szer Bio3 Cleaner általános tisztítószer Bio3 Cleaner faápoló szer Bio3 Cleaner kárpit és szőnyegtisztító Bio3 Cleaner autóbelső ápolószer Bio3 Cleaner autókülső ápolószer Bio3 Cleaner zsíroldó szer.
Energia Klub Zöldövezet TársulásKlímabarát Otthon