Főoldal Bejelentkezés Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Zöld közbeszerzés

Közérdekű adatok
 • Relevancia

Az Európai Unió GDP-jenek 17 százalékát költi közbeszerzésekre, melynek összege 2010-ben meghaladta az 2000 milliárd eurót. A közbeszerzések aránya az össz hazai termekből tagállamonként 11 és 20 százalék között változik. Az Európai Bizottság elkötelezett a zöld közbeszerzés koncepciójának minden tagállamban való elterjesztése mellett, hiszen a jelentős vásárlóerőt kihasználva lenne célszerű a környezetvédelmi célokat segíteni.

Ez igazi lehetőséget és óriási felelősséget jelent a közszféra számara, hiszen ők tudják növelni, ösztönözni, előteremteni a kínálatot a környezetbarát termékek és szolgáltatások téren. Ez elérhető, ha a közszféra szereplői együtt küldenek egyértelmű, egységes jelzéseket a piac fele. A növekvő globalizáció és a piacok integrációja, mint például az Európai Unió, nemcsak kihívásokat és problémákat jelent a fenntartható beszerzés számara, hanem új lehetőségeket is.

Az Európai Bizottság részt vett egy – RELIEF7 elnevezésű– kutatási projekt finanszírozásában annak felmerésére, hogy milyen lehetséges környezeti előnyökkel járna, ha a zöld közbeszerzést az EU-ban szeles körben alkalmaznak. Ennek megállapításai a következők voltak:

„Ha EU-szerte valamennyi hatóság több energiahatékony számítógépet igényelne, és ezáltal az egész számítógéppiac ebbe az irányba mozdulna el, az 830 000 tonnányi CO2-megtakarítást tenne lehetővé.”

„Ha valamennyi európai közhatóság épületeiben hatékony WC-k és csapok működése mellett döntene, az a vízfogyasztást 200 millió tonnával csökkentené (ami megegyezik az EU teljes háztartási vízfogyasztása 0,6%-aval).”

 • Definíció

A zöld (vagy környezetbarát) közbeszerzés esetében szinten érvényesülnek a közbeszerzések elbírálására vonatkozó általános elvek, előírások szem előtt tartva, hogy a közbeszerzés célja az államháztartás kiadásainak ésszerűsítése, a közpénzek felhasználásának átláthatóvá tétele, szeles körű nyilvános ellenőrizhetősége, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása.

Lényeges különbség, hogy ezek az elvek kiegészülnek a környezettudatos gondolkodásmóddal, és a beszerzési eljárás során az ajánlatkérők hangsúlyosan veszik figyelembe a környezetvédelmi szempontokat. Ez azt jelenti, hogy azokat a termékeket és szolgáltatásokat részesítik előnyben, melyek a legkisebb negatív hatást gyakoroljak a környezetre életciklusuk során. A zöld közbeszerzés célja, hogy állami közreműködéssel ösztönözzék a környezetbarát termékek előállítását és technológiák terjedését, ezzel hozzájárulva az EU által központi elvként elfogadott fenntartható fejlődés elemeinek biztosításához.

 • Előnyök, avagy miért érdemes zöld szempontokat beépíteni a tenderekbe?

A zöld közbeszerzés célja, hogy az adott termek vagy szolgáltatás minél kevesebb káros hatással legyen az emberi egészségre és a környezetre. A zöld közbeszerzés pozitív hatása, hogy széleskörű, következetes alkalmazásával megélénkülhet a környezetbarát termékek, szolgáltatások piaca és költségmegtakarítást is eredményezhet az ajánlatkérőknek. Nem utolsó szempont az sem, hogy a környezettudatosságra való nevelés egyik hatékony eszköze is lehet a közszféra példamutatása a háztartásoknak.

Már ebből is látszik mekkora vásárlóereje, és hatása van a közszférának. Ha ezt a vásárlóerőt kihasználva, olyan termékeket választanak, melyek figyelembe veszik a környezeti hatásokat, akkor jelenősen ösztönözhetik a környezetbarát termékek gyártóit, hogy meg több zöld- és a fenntartható fejlődés elveinek megfelelő termékkel és szolgáltatással lepjenek piacra. A közbeszerzési eljárások ösztönzik a gyártókat, hogy felülmúlják a jelenlegi legjobb megoldásokat, mert a szállítók tudjak, hogy jobbak az esélyeik a tenderek megnyerésére, ha a minimum követelményeknél jobb paraméterekkel rendelkezik a termékük. A gyártók egyre inkább figyelembe veszik a termékek egész életciklusára vetített árat, amikor új termékeket, megoldásokat ajánlanak. Ez a megközelítés annyit jelent, hogy figyelembe veszik a nyersanyag kitermelés, a termek előállítás, az üzemeltetés és a hasznos élettartam lejártával az ártalmatlanítás költségeit is.

Azáltal hogy minden fél, aki a beszerzésben reszt vesz, látja a környezettudatosságot, beindulhat egy olyan fejlesztés, fejlődés, ami Magyarország hosszú tavú versenyképességét is biztosíthatja a környezetbarát termékek piacán.

 • Jogszabályi háttér

2004-ben megtörtént a zöld közbeszerzés jogi hátterének megalapozása azáltal, hogy az Unió elfogadott két direktívát, melyek tartalmaztak, hogy a környezeti szempontok integrálhatóak a közbeszerzési eljárásba. (2004/18/CE és 2004/17/CE)

Az uniós jogharmonizáció eredményeként Magyarországon 2006 óra a Kbt is lehetővé teszi a környezetvédelmi követelmények alkalmazását a közbeszerzési eljárásokban.

Az ajánlatkérőknek és ajánlattevőknek szóló részek az alábbiakban olvashatók.


Ajánlatkérői oldalról

 • Ajánlatkérők köre

Klasszikus ajánlatkérők például: minisztériumok, Miniszterelnöki Hivatal, az országos és helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, közalapítványok, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, az Országos Rádió és Televízió Testület valamint a közszolgálati műsorszolgáltatók, és az a közműsor-szolgáltató is, amelynek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből finanszírozzak. A közszolgáltatók közé a vízügyi, az energia, a közlekedési és a postai ágazatban tevékenykedő szervezetek tartoznak.

Az ajánlatkérők e csoportjai mellett a támogatásban részesített szervezeteknek is közbeszerzési eljárást kell lefolytatniuk a támogatás felhasználásával megvalósítandó beszerzésükre, ha a támogatás mértéke legalább 50%.

 • Zöld szempontok a közbeszerzési eljárásban? Igen!

Termékre, szolgáltatásra vonatkozó követelmények alkalmazhatók a

 • szerződés tárgyának megjelölésekor
 • bírálati szempontok között
 • műszaki leírásban
 • szerződési feltételekben

Ajánlattevőkre vonatkozó elvárások pedig az

• alkalmassági feltételek közé építhetők be.

A sikeres tendereknél elengedhetetlen a tájékozottság, a munkatársak képzése, a szakszerű tenderkiírás és értékelés jogi, környezetvédelmi, és műszaki szempontból is.

 • Ökocímkék szerepe a zöld közbeszerzésben

Az öko design direktívákról

A 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint az energia-felhasználó termékek (EuP) gyártói mar a tervezési szakaszban kötelezettek arra, hogy csökkentsék a termékeik energiafogyasztását és mindazokat a negatív környezeti hatásokat, amelyeket a termék a teljes életciklusa során okozhat. Az Európai Parlament és a tanács 2005/32/EK irányelve (Irányelv az energia felhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről) és az azt bevezető 217/2007. (VIII. 15.) kormányrendelet egy keretirányelv, amelyhez termékcsoportonként végrehajtási intézkedések jelentek meg és folyamatosan jelennek meg. Minden egyes végrehajtási intézkedés kiterjed a termékkör energiahatékonysági minimum követelményeire és a környezetvédelmi előírásokra.

Ezekre való hivatkozás a műszaki specifikációkban megengedett és célszerű is.

Az ökocimkék felhasználhatóságáról…

A másik hivatkozási lehetőségként az ökocímke kritériumokat lehet említeni. Fontos viszont, hogy a közbeszerzési eljárásban, csak a megfelelőség bizonyítására elfogadható a címkék megléte, a kiírásban követelményként nem szerepelhet, mert diszkriminációnak számítana.

Az ökocímkék 3 nagy csoportba sorolhatok az ISO 14024-es szabvány szerint. Az I-es típusú ökocímkék csoportjába azok a címkék tartoznak, melyek a termék környezeti teljesítményére vonatkoznak, életciklus értékelésen alapulnak és a megszerzéséhez harmadik független fel általi tanúsításra van szükség. Ez a típus alkalmas leginkább a beszerzések kapcsán a megfelelőség bizonyítására, illetve kritérium forrásként. Ilyenek például az EU Margaréta, Kék Angyal, Északi Hattyú és a TCO címke. Léteznek az I-es típushoz hasonló címkék is, melyek esetében csak annyi a különbség, hogy egyetlen tulajdonságra koncentrálnak. Ilyen például az Energy Star címke vagy a kötelező EU energia címke is.

 

Ajánlattevő oldaláról

 • Felkészülés

A környezetbarát termékek iránti igény egyre fokozódik, kialakulóban van hazánkban is a környezettudatos fogyasztói réteg. Ezt a folyamatot hivatott erősíteni a zöld közbeszerzési eljárás, melyben az ajánlatkérők környezetvédelmi követelményeket is támasztanak, vagyis a beszerzendő terméknek vagy szolgáltatásnak meg kell felelnie ezeknek.

Az ajánlattevőknek érdemes tájékozódni arról hogyan tudnak lépést tartani a piac változásaival, és hogyan tudnak megfelelni az egyre szigorodó követelményeknek.

A termékek és szolgáltatások környezetbarát mivolta bizonyítható hazánkban is elérhető védjegyezéssel. A környezetbarát termék védjegyezés (un. ökocímkézés) az alábbi termékcsoportokra érhető el:

 • Háztartási berendezések (fényforrások, hőszivattyúk)
 • Elektromos készülékek (személyi számítógépek, hordozható számítógépek, televíziók)
 • Tisztítószerek
 • Talajjavítók, termesztőközegek
 • Egyéb háztartási termékek (ágybetétek, textíliák)
 • Barkács termékek (kemény padlóburkolatok, fa padlóburkolatok, textil padlóborítók, beltéri festékek és lakkok, kültéri festékek és lakkok)
 • Papír termékek (másoló és grafikai papírok, háztartáshigiéniai papírok)
 • Öltözködés (lábbelik, textil termékek)
 • Szolgáltatások (kempingek, idegenforgalmi szálláshelyek)
 • Kenőolajok (kenőolajok)
 • Bútorok (fabútorok)
 • Csomagolóanyagok
 • Építőipari alapanyagok
 • Takarítási szolgáltatások

A védjegyezhető termékek részletes listáját itt (letölthető lesz) találja. Amennyiben olyan terméket szeretne védjegyeztetni, mely nem szerepel a listában, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal, aki további iránymutatásokkal fog szolgálni.

Ökocímkék szerepe a zöld közbeszerzésben

Az európai jogszabályok szerint ökocímke meglétét ajánlattételi felhívásban előírni nem lehet, mert az diszkriminatív lenne. Ennek ellenére az ajánlatkérők számára kézenfekvő az ökocímke kritériumok beemelése a műszaki specifikációba. Azok az ajánlattevők, akik ezeknek a követelményeknek megfelelnek, versenyelőnybe kerülnek, hiszen az ökocímke megléte automatikus bizonyítékként szolgál a termék környezeti jellemzőinek bizonyítására.


 

 

 

 

Energia Klub Zöldövezet TársulásKlímabarát Otthon