Főoldal Bejelentkezés Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Aktuális hírek

Amit az ökocímke-rendszer létrejötéről tudni érdemes
2017.01.26

A környezetbarát minősítés és tanúsítás célja a fogyasztók tájékoztatása a minősített termékekről és szolgáltatásokról, ezáltal a fogyasztók környezet iránti felelősségtudatának erősítése, valamint a gyártók, forgalmazók és szolgáltatók ösztönzése a környezeti szempontból kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező termékek és szolgáltatások bevezetésére.

Hogyan kezdődött? Egy nagyszerű kezdeményezés született a hetvenes évek végén Németországban, hiszen tőlünk nyugatabbra már korábban elkezdődött a termékek és szolgáltatások környezetbaráttá minősítése.  Az első ökocímkét, a „Kék Angyalt” a németek vezették be 1978-ban, példájukat európai és más kontinensek országai is követték. Az osztrákok 1990-ben, a franciák pedig egy évvel később indították el nemzeti környezeti címkéző programjukat. Az északi országok: Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország 1989-től közösen működtetik az „Északi Hattyú” védjegytanúsító rendszert. Az Európai Unió védjegyét, az „EU-virágot” 1992-ben vezet­te be, mely az egész unióban, valamint Norvégiában, Liechtensteinben és Izlandon is ál­lamilag elismert környezetbarát minősítés.

De nemcsak az európai országok, hanem többek között 1988-tól Kana­da, egy év múlva Új-Zéland és Japán is bevezette saját nemzeti ökocímkéjét, aminek következtében ma a világban közel 400-450 ilyen minősítő tanúsítvány nyújt piaci előnyt a vállalkozá­soknak és garanciát a fogyasztóknak.

A magyar nemzeti védjegy és ökocímkéző rendszer születése

A magyar „Környezetbarát Termék” védjegyhazánk uniós jogharmonizációja következtében született meg egy 1993. szeptember 9-i kormányhatározat nyomán. A határozat értelmében az akkori Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium a 29/1997 (VIII.29.) KTM rendelettel szabályozta a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszerét.
 


 

A termékek, technológiák és szolgáltatások környezetbarát minősítését megkülönböztető jelzésként a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által megbízott szervezetnél, a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott védjegy, mint megkülönböztető jelzés tanúsítja, amely egy zöld cédrust szimbolizál.

A zöld cédrust ábrázoló „Környezetbarát Termék” végjegyet a magyar állam az olyan jó minőségű termékek és szolgáltatások pozitív megkülönböztetésére alapította, amelyek életciklusuk egy vagy több szakaszában jelentős környezeti előnnyel rendelkeznek a termékcsoport piaci átlagához képest. Többek között ennek is köszönhetően a cégek környezetvédelmi szempontok szerint is igyekeztek megkülönböz­tetni áruikat: egyre többen ismerték fel a nemzeti „Környezetbarát Termék” megfele­lőség-tanúsítás fontosságát, aminek köszönhetően az 1980-as évek végétől jelentősen nőtt a környezetbarát termékek, valamint az ezeket tanúsító rendszerek száma is.

A „Környezetbarát Termék” védjegyes, más néven ökocímkés termékek ma egyre népszerűbbek, használatuk trenddé vált. Ennek megfelelően a Társaság számos kö­vetelményrendszert dolgozott ki, amelyekkel elnyerhető a nemzeti „Környezetbarát Termék”, a „Környezetbarát Szolgáltatás” és a „Környezetbarát Csomagolás” védjegy.

Állami feladatot ellátva az EU ökocímke rendszerét is működtetjük

Az uniós csatlakozással az európai környeze­ti címkéző rendszer részeseivé váltunk, azaz az Európai Unió tagországaira kiterjedő nem­zetközileg elismert minősítést a magyarorszá­gi gyártók, forgalmazók és szolgáltatók már itthon is megszerezhetik.

 

www.okocimke.hu

 

 

 

További híreink >>
Energia Klub Zöldövezet TársulásKlímabarát Otthon